Ha volymen med

När man skall satsa på att använda sin bygg på ett sätt som man annars inte använder så tycker jag att man ska göra så gott man bara kan för att använda volymbyggnad på bästa möjliga sätt. Ja, detta med volymbyggnad kan verkligen vara en bra ide som får andra att verkligen satsa på det som annars inte kan verka som en bra ide. Men ifall man kommer underfund med att man inte vill använda en massa volym i sitt bygge, vad skall man göra då? Ja, det är helt normalt att man känner sig lite osäker på detta men jag tycker att man inte skall oroa sig alltför mycket då denna metod fungerar mycket bra.